Spotkanie Prowincji Europejskiej

Na Górze Syjon w Niemczech, w Schönstatt, odbyło się coroczne spotkanie wszystkich ojców z prowincji europejskiej.