Powołanie

Powołanie to pochodzące od Boga pragnienie, aby być w życiu na swoim miejscu. Pan Bóg powołuje każdego do szczęścia – odkryć swoje powołanie oznacza bycie szczęśliwym. Jeśli wydaje ci się, że na drodze życia kapłańskiego mógłbyś być szczęśliwy, lub interesujesz się naszą wspólnotą, albo może po prostu szukasz swojego miejsca w życiu i nie wiesz jeszcze, co robić, to zapraszamy.

DSC01324

Kto che być przyjęty do naszej wspólnoty, musi być do tego powołany przez Boga. Kandydat powinien posiadać odpowiednie zdolności intelektualne, cieszyć się zdrowiem fizycznym i psychicznym a także być usposobiony religijnie. Kandydat musi być zdolny do życia we wspólnocie i jej aktywnego budowania. Ponadto musi chcieć żyć zgodnie z ideałami zgromadzenia oraz przez całe życie pozwalać się zgodnie z nimi wychowywać i kształtować. Ze względu na międzynarodowy charakter, bardzo ważna jest znajomość języków obcych.

Formacja we wspólnocie obejmuje:

  • Postulat (3-6 miesięcy). To czas wzajemnego poznania się kandydata i wspólnoty.
  • Nowicjat (2 lata). To czas wprowadzenia w życie oraz ideały wspólnoty. W tym okresie powstaje kurs – rodzinna wspólnota nowicjuszy, która pozostaje na całe życie. W ramach nowicjatu odbywa się półroczna praktyka socjalna, np. w szpitalu.
  • Studentat (zależnie od systemu studiów, zasadniczo 5 lat).
  • Praktyka pedagogiczna (ok. 1 roku). Po 2 lub 3 latach studia są przerywane, aby odbyć praktykę pedagogiczną, np. w pracy z młodzieżą. Często praktyka ta odbywa się za granicą i połączona jest z nauką języka obcego.
  • Tercjat (3 miesiące). Odbywa się po praktyce pedagogicznej. Jego celem jest podsumowanie praktyki oraz zgłębione spojrzenie do dotychczasową drogę we wspólnocie.

Celem naszej formacji jest ukształtowanie dojrzałej, dziecięcej i ojcowskiej zarazem, osobowości kapłańskiej. Na drodze upodabniania się do Chrystusa, prowadzi nas nasza wychowawczyni: Matka Boża Trzykroć Przedziwna.

Wychowanie i samowychowanie to zadania na całe życie. Aby stać się prawdziwym dzieckiem i prawdziwym ojcem potrzeba wychowania poprzez spotkanie – a to wymaga czasu, cierpliwości i poświęcenia…

Duszpasterz Powołań: o. Przemek Skąpski (o.przemek@szensztat.pl)