Duchowość

maryjaGdy ktoś pyta, na czym polega duchowość szensztacka, to zacząć należy od trzech jej filarów:

1. Duchowość Przymierza

Żyjemy w Przymierzu Miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną. Przymierze Miłości to cecha charakterystyczna naszej duchowości. Ugruntowane jest ono w przymierzu Boga z ludźmi poczynając od stworzenia świata, poprzez dzieje narodu wybranego aż do Nowego Przymierza w Jezusie Chrystusie.

2. Duchowość narzędzia

Czujemy się narzędziami w rękach Boga oraz Matki Bożej. Oddajemy się na ich usługi. Jeśli uświadomimy sobie, że jesteśmy narzędziami w ręku Boga, to wszelkie trudne sytuacje nabierają nowego znaczenia.

3. Świętość w życiu codziennym

Staramy się dążyć do świętości na co dzień. Zwykłe i prozaiczne sprawy chcemy widzieć jako okazję do stawania się lepszymi ludźmi. Zwykłe rzeczy chcemy robić w niezwykły sposób. Chcemy być święci nie tylko w niedziele i uroczystości, nie tylko w kościele i w sutannie, ale we wszystkich najzwyklejszych momentach życia.